Spel och ’appar’ i svensk undervisning

Spel och ’appar’ i svensk undervisning

Det tänkta pilotprojektet syfte är att göra en inledande belysning av vad som kännetecknar praktikens erbjudanden om, användning av och motiv för användning av spel och applikationer. I nuläget visar RCIW:s forskning att spel och applikationer finns, erbjuds och används i svensk undervisning men behovet av ny kunskap är alltså stor när det gäller vilka spel och applikationer som erbjuds och väljs och med vilka motiv. Projektet är tänkt att ha betydelse för såväl utbildningsinriktade som biblioteksorienterade praktiker liksom för forskningsfältet.