Styvhetsmekanik för pappersgarn

Styvhetsmekanik för pappersgarn

Färsk forskning bekräftar möjligheterna att använda papper som råvara, i form av pappersgarn, för textila tillämpningar. Cellulosabaserat papper är biologiskt nedbrytbart, har begränsat ekologiskt fotavtryck och är till skillnad från bomull tillgängligt i Sverige. Emellertid gör pappersgarnens styvhet dem för styva för många tillämpningar vilket lyfts fram i litteraturen. Det saknas grundläggande förståelse för orsakerna bakom pappersgarnernas styvhetsproblematik och kopplingen mellan struktur och egenskaper. Utifrån detta sammanhang syftar projektet till att matematiskt modellera pappersgarns styvhet. Projektet vill skapa fundamental klarhet kring pappersgarns styvhet och belysa möjliga nya tillämpningar.