Supercritical CO2 Lab Dyeing system

Supercritical CO2 Lab Dyeing system

Textilproduktionens stora miljöpåverkan är en av branschens svåra framtidsutmaningar. Superkritisk koldioxid är en flytande form av koldioxid som uppstår när gasen hålls i, eller över, sin kritiska temperatur och sitt kritiska tryck. Densitet i det tillståndet gör koldioxiden till en vätska. Det ger koldioxiden nya egenskaper.

Den nya metoden för färgning med hjälp av superkritisk koldioxid betraktas inom textilindustrin som extra viktigt på grund av systemets sparsamhet med energi, kemikalier och vatten. Samtidigt producerar det produkter av hög kvalitet och därigenom skapas nya möjligheter.

Läs vidare projektbeskrivning på engelska.