Stiftelsen Svensk Textilforskning

Stiftelsen Svensk Textilforskning

Stiftelsen Svensk Textilforskning har till ändamål att i samarbete med TEKOindustrierna understödja och befordra teknisk-vetenskaplig forskning och högre undervisning rörande textila produkter samt deras framställning och användning. För förverkligande av sitt ändamål mottager stiftelsen bidrag från enskilda företag inom textil- och sömnadsindustrierna med därtill hörande råvaruindustrier, vilka vilja befordra dess verksamhet.

Länk till Stiftelsen Svensk Textilforskning