Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Svampbaserat bioraffinaderi med etanolproduktion

Målet är att integrera sådana stammar till etanolprocesser liknande de hos Agroetanol i syfte att förbättra etanolutbytet från spannmålsråvaror. De råvaror som används i detta projekt är jordbruksavfall som t.ex. halm, samt interna processflöden på Agroetanol som t.ex. dranken. Eftersom dessa svampar kan växa som pellets kommer även samjäsning av zygomyceter och bagerijäst för jäsning av hydrolysat att undersökas. De bästa resultaten kommer att undersökas i större skala med airlift och/eller CSTR-bioreaktorer. Slutligen kommer möjligheten att integrera zygomyceter i etanolprocesser prövas med processimuleringsprogramvaror och ekonomiska beräkningar och livscykelanalys kommer att genomföras.