Systemdemonstrator för ett hållbart textilsystem

Systemdemonstrator för ett hållbart textilsystem


Utmaningarna inom textil- och modeindustrin sträcker sig längs hela värdekedjan från designfas till produktion med hög vattenförbrukning och konsumtion. Konsumentledet med en ökande trend av kort användningstid för kläder, leder till att många kläder kastas i hushållssopor och förbränns. Det krävs förändringar utmed hela värdekedjan.

I en tidigare förstudie enades aktörer kring en mission som beskriver ett önskat nyläge och prioriterade ett antal områden för förändring. I detta projekt ska lösningar demonstreras i verkligheten. Det unika med satsningen är att hela den textila värdekedjan inkluderas, från design och produktion till insamling, sortering, återbruk och återvinning. Syftet är att undersöka hur teknisk innovation, affärsmodeller, policy, beteenden och infrastruktur behöver utvecklas för en systemförändring.

Tillsammans med flera aktörer, som tillsammans har potential att möta nyckelutmaningar inom textilsystemet, synliggörs lösningar som bidrar till ett mer hållbart textilsystem. Genom demonstratorn testar vi nya affärsmodeller och nya insamlingssystem i samhället. Sveriges första försorteringsanläggning ska sättas i drift och testas och processteg för att effektivisera återbruksprocesser ska testas. Målet är att uppnå ökad livslängd för kläder och minskad resursanvändning, vilket leder till mindre avfall och säkra produkter. Sammantaget syftar detta till att etablera lönsamma och skalbara cirkulära affärsmodeller för en hållbar textilsektor.

Projektet koordineras av Science Park Borås vid Högskolan i Borås och genomförs tillsammans med fjorton parter från hela samhället, inklusive Textilhögskolan vid Högskolan i Borås. 

Projektet anknyter till Hållbart textilsystem – en förstudie för innovativa systemdemonstratorer.

Forskare/Medarbetare

Finansiärer

Samarbetspartner