TACIT -Trend Analytics and soCietal ImpacT

TACIT -Trend Analytics and soCietal ImpacT

Överflödet av sociala medier-data och annan information som finns på nätet förändrar möjligheten för samhällsvetenskaplig forskning. Uppgifter som finns i bloggar och andra sociala media-inlägg så som användarnas ”gilla” och ”ogilla”, online beteenden, interaktionsmönster, kontaktnät, och mycket mer finns lättillgängligt, vilket skulle kunna öka vår kunskap. Har vi lämpliga metoder för datainsamlingar, analyser och visualiseringar, eller lämpliga medel för att tolka det vi hittar?

I linje med andra som arbetar med dessa frågor, bygger TACIT på arbetet som inleddes i projektet INCITE. Syftet är att föra samman flera olika metoder (t.ex. topic modeling, bibliometri, altmetrics, informationsfusion och användarstudier) för att identifiera och meningsfullt tolka eventuella mönster och trender som kan uppkomma från analysen av webbaserad data.

Till att börja med kommer TACIT:s fokus vara på publicerat material (inklusive vetenskapliga publikationer, blogginlägg, EU producerade dokument och viss sociala medier-data) på temat ”Internet of Things”, men även andra områden kan komma att undersökas allt eftersom projektet fortskrider.