Tidig behandling av hjärtstopp

Tidig behandling av hjärtstopp

Ett avhandlingsprojekt som kartlägger betydelsen av

  1. antalet defibrilleringar vid hjärtstopp;
  2. höjning av benen;
  3. snabbspår till kranskärlsröntgen samt
  4. ambulansens responstid med avseende på chansen att överleva ett hjärtstopp utanför sjukhus.