Tidig vård av patienter med misstänkt stroke

Tidig vård av patienter med misstänkt stroke

Studien kartlägger misstänkta strokepatienter vid SU, SÄS och NU. Den retrospektivt genomförda datainsamlingen inbegriper både Ambulink och Mellior och omfattar ca 1 300 patienter som fick slutdiagnosen stroke.