Två nya datorbaserade beslutsstöd i den prehospitala vårdkedjan

Två nya datorbaserade beslutsstöd i den prehospitala vårdkedjan

I föreliggande projekt studeras två vanliga patientgrupper inom prehospital akutsjukvård, akut bröstsmärta och medvetanderubbning. Variationen i symptombild bland dessa patienter är stor, vilket gör bedömningen extra svår för larmoperatörer och ambulanssjuksköterskor. Ett beslutstöd skulle i båda dessa bedömningssituationer kunna vara bra hjälpmedel. Projektets övergripande syfte är att utveckla och utvärdera två datorbaserade beslutstöd - för larmcentral och ambulanssjukvård - som kan öka träffsäkerheten i den prehospitala bedömningen. Vidare är projektets syfte är att uppnå förbättrad evidens för prehospital bedömning och därmed ökad patientsäkerhet... -->Se webbplats.