Tvärsektoriell samverkan inom Social hållbart Borås

Tvärsektoriell samverkan inom Social hållbart Borås

Tvärsektoriell samverkan inom Social hållbart Borås är ett följeforskningsprojekt som finansieras av Borås Stad och CVS.

I projektet nås kunskap om identifierade möjligheter och riskfaktorer inom den samverkan som sker inom ramen för Socialt hållbart Borås, där kommunal, och regional verksamhet sjösätter projekt med näringsliv och civilsamhälle för att öka social hållbarhet och minska stadens sociala och ekonomiska segregering. Studien bidrar till lärprocesser och förbättringsarbete vad gäller tvärsektoriell samverkan inom det specifika projektet liksom välfärdsarbete generellt.