Utveckla biogasreaktorer av textilier för hushållsapplikationer

Utveckla biogasreaktorer av textilier för hushållsapplikationer

Detta projekt är en fortsättning ett tidigare projekt, "Utveckla snabba rötningsbiogasreaktorer för biogas". En prototyp av en textilbiogasreaktor i labbskala som rymmer 110 liter har utvecklats. Stort intresse för dessa reaktorer har väckts via det nätverk Waste Recovery – international partnership har ibland annat Nigeria, Indonesien och Vietnam.

Nästa steg i projektet är att skala upp reaktorer för användning i hushåll i dessa länder med syfte att röta matavfall och använda biogasen som bildas direkt för matlagning och eventuellt för produktion av bränsle för att driva gaslampor och mindre gasdrivna motorer.

Målet med projektet är att utveckla fullskaliga rötningsreaktorer av textilt material för biogasproduktion med en volym på cirka 1,4 kubikmeter och för produktion av cirka 1 kubikmeter biogas per dag. Dessutom kommer en prototyp för snabbrötning i vilken reaktorn har ett inre membran för att separera rötningsbakterier från fast avfall inuti reaktorn.

Projektet bidrar till att förbättra den globala miljön och avfallshanteringen samtidigt som det gynnar tillväxt och exportmöjligheter för Sjuhärad.