Utveckling av armeringsmaterial från cellulosafibrer för strukturella kompositmaterial

Utveckling av armeringsmaterial från cellulosafibrer för strukturella kompositmaterial

Genom att även använda biobaserade hartser, kommer 100 procent biobaserade kompositer kunna tillverkas. Kompositerna tillverkas med hjälp av formpressning, vakuum infusion samt ”resin transfer moulding”. Projektet fokuserar initialt på utvecklingen av kardade non-wovens från viskos samt Lyocell, vilka kemiskt ska modifieras for att uppnå förbättrad adhesion mellan fiber och matris. Kompositernas egenskaper  ska sedan karaktäriseras, och  den ekonomiska potentialen skall utvärderas.

Läs mer om projektet på engelska