Utveckling av simulering och interaktiv utbildning i prehospital akutsjukvård

Utveckling av simulering och interaktiv utbildning i prehospital akutsjukvård

Mixed Reality är ett nyutvecklat inlärningshjälpmedel som kan användas vid komplexa medicintekniska handhavanden. Mixed Reality innebär en hopslagning av den verkliga och den virtuella världen. Användaren använder en huvudburen eller handburen kameradisplay som presenterar text, virtuella objekt, animerade sekvenser, ljud och miljöbetingade kännetecken blandad med den verkliga omgivningen. 

Projektets delfrågor är (1) validering av simulering som metod vid utbildning, (2) utvärdering av Mixed Reality som interaktiv utbildningsmetod.

Resultat har redovisats som föredrag respektive poster på internationella konferenser.