Välfärdstekniker – Robotisering och digitalisering i välfärden

Välfärdstekniker – Robotisering och digitalisering i välfärden

Litteraturstudie/kunskapsöversikt över aktuella välfärdstekniker (fokus på robotisering och digitalisering) inom vård, omsorg och skola