Vidareutveckling av processkoncept för ökad etanolproduktion med filamentösa svampar

Vidareutveckling av processkoncept för ökad etanolproduktion med filamentösa svampar

Det finns även potential att använda andra lignocellulosabaserade råvaror, såsom halm eller träbaserade råvaror. För att kunna få ekonomi i processkonceptet ses flera risker och osäkerheter, vilka måste minskas. Det ska främst ske genom att skapa robusthet i odlingssteget, optimera integrationen med befintlig etanolprocess och öka kunskapen om interaktionen mellan substrat och svamp. Projektresultaten kan användas som underlag för kommersialisering hos befintliga stärkelse- och sockerbaserade etanolanläggningar. För Lantmännen Agroetanol ses en fullskalig kommersialisering möjlig år 2020 med uppemot 5000m3 etanol/år.