Företag

Vi genomför visningar, informerar om tester och demonstrerar hur några av de digitala hjälpmedel vi har kan användas i fysisk butik. I vårt labb kan du bekanta dig med den utrustning som finns hos oss.

Du hittar Digital Business Lab på plan 1 på Textile Fashion Center, mittemot Textilmuseet. 

Vill du veta mer om ett besök i Digital Business Lab och eventuella kostnader, kontakta marianne.louwerse@hb.se, mobil 0701–89 99 55.

Företag

Digital Business Lab

Företag berättar

Se vad företag har att säga om Digital Business Lab.

Läs mer om Företag berättar