Showroom

Vi genomför visningar och informerar om studentprojekt samt demonstrerar några av de digitala hjälpmedel som kan användas i en fysisk butik.

Besökare får här möjlighet att bekanta sig med den utrustning som finns i labbet och kan ibland medverka i experiment/tester på plats. Vårt showroom används även för att utföra intervjuer, som ofta ingår i de experiment som genomförs i labbet.

Digital Business Labs Showroom finns på plan 1 i Textile Fashion Center, mittemot Textilmuseet.