Student

I Showroom kan du få inspiration av olika projekt och idéer.
Här kan du visa upp och demonstrera dina egna projekt och idéer för lärare, medstudenter och potentiella arbetsgivare i en visuell och professionell miljö. I Showroom kan du få praktisk erfarenhet av att arbeta med digitala lösningar samt möjlighet att tillämpa teoretiska kunskaper i en verklig kontext.

Lokalen kan även bokas för olika ändamål, exempelvis för möten och presentationer, eller för att genomföra intervjuer med respondenter.

Är du intresserad? Ta kontakt med Digital Business Labs koordinator, marianne.louwerse@hb.se

Student

Digital Business Lab

Fältstudie

Ta hjälp av Digital Business Lab och gör en fältstudie.

Läs mer om Fältstudie