Eye tracking-certifikat

I vissa programkurser kan du som student följa och komplettera en digital introduktionskurs/tutorial, uppföljd av en workshop och förtjäna ett certifikat.

Eye tracking-introduktionskurs finns i följande program:

  • Civilekonomprogrammet /fördjupningsområde marknadsföring,
  • Mastersprogrammet i management av digital handel,
  • Mastersprogrammet i fashion management och marknadsföring,
  • Kandidatprogram i textilt management

Certifikatet ger dig möjligheter att låna eye tracking-utrustningen av Digital Business Lab för din fältstudie, projekt eller ditt självständiga arbete.

Prata med programansvarig om vilka kurser som gäller för just ditt program.