Experiment med funktionell tryckfärg

Utbildning på forskarnivå

91 personer bedrev forskarstudier vid Högskolan i Borås under 2019.
14 disputationer genomfördes 2019.

Högskolan i Borås är ett av endast fyra lärosäten i Sverige som har examenstillstånd på forskarnivå inom konstnärligt område.

Högskolan i Borås bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Högskolan i Borås har som mål att öka andelen forskning. Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildning man kan läsa vid universitet eller högskola. Utbildningen förbereder för en fortsatt karriär inom akademin eller utanför universitetet.

Högskolan har sedan 2010 tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen och bedriver i dagsläget utbildning inom fyra olika forskarutbildningsområden:

  • Biblioteks- och Informationsvetenskap
  • Människan i vården
  • Resursåtervinning
  • Textil och mode 

Examen vid annat lärosäte

Högskolan i Borås har även doktorander inom andra områden där vi än så länge inte tilldelats egna examensrättigheter, exempelvis inom informatik, företagsekonomi och pedagogik. Här bedrivs utbildning på forskarnivå istället i samarbete med andra lärosäten.

Forskarutbildning av stor vikt

Forskarutbildningen är väl integrerad i högskolans forskning och bidrar till forskningsförankringen av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Forskarutbildningen har inte bara stor betydelse för utvecklingen av forskning och utbildning vid Högskolan i Borås, utan också gällande samhällsutvecklingen i stort. Det är genom forskarutbildningen som framtidens forskare och innovationer skapas.

Anställningsform och högskolepoäng

För att uppnå en god arbetsmiljö och trygga anställningsförhållanden har vi som utgångspunkt att finansieringen av forskarutbildning i första hand sker genom doktorandanställning.

Forskarutbildningen omfattar normalt 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Utbildningen består av ett antal kurser som bestäms utifrån forskarutbildningsämnet samt ett avhandlingsarbete. Upplägget av respektive utbildning styrs av de allmänna studieplanerna och mer i detalj av den individuella studieplanen som upprättas för varje doktorand.

Doktorandanställningar utlyses via högskolans sida för lediga jobb