Kurskatalog

Kursutbud VT2022

Högskolegemensamma kurser

De högskolegemensamma kurserna lämpar sig för samtliga doktorander. Flertalet av dessa kurser är obligatoriska inom ramen för forskarutbildningen.

Forskningsperspektiv på hållbar utveckling, 3 hp
Kursplan Forskningsperspektiv på hållbar utveckling (pdf) 
Kurstyp: Digital
Kursdatum: Mars/april
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Högskolepedagogisk introduktionskurs, 3 hp (ges på engelska)
Kursplan Högskolepedagogisk introduktionskurs pdf
Kurstyp: 
Kursdatum: ej fastställt
Övrig info: anmälan sker via Kathleen Mahon

Kurser som ges inom ramen för Resursåtervinning

Forskningsseminarium, 1 hp
Kursplan Forskningsseminarium (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: löpande antagning
Övrig information: anmälan sker till amir.mahboubi_soufiani@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Textil och mode

Forskningsetik - konst och design, 2,5 hp
Kursplan: Forskningsetik - konst och design
Kurstyp:  Campus
Kursdatum: 24 maj, 7 juni och 21 juni.
Övrig information: Anmälan sker till petri.granroth@hb.se

Högre seminarier för konstnärlig forskning I-II, 5 hp
Kursplan: Högre seminarier för konstnärlig forskning I-II
Kurstyp: Campus
Kursdatum: Går kontinuerligt
Övrig information: Anmälan sker till petri.granroth@hb.se

Konstnärlig forskning och praktikbaserad designforskning, 5 hp
Kursplan: Konstnärlig forskning och praktikbaserad designforskning
Kurstyp: Zoom
Kursdatum: 2 maj, 9 maj, 16 maj, 23 maj och 30 maj
Övrig information: Anmälan sker till petri.granroth@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Biblioteks- och informationsvetenskap

Hantering av forskningsdata för doktorander, 2.0 hp
Kursplan FBIRD01 Hantering av forskningsdata (pdf) 
Kurstyp: ONLINE
Kursdatum: 19 januari - 23 mars
Övrig info: Språket är engelska
Anmälan sker till forskarstod@hb.se

Introduktion till forskningsmetoder och metodologi för biblioteks- och informationsvetenskap, 2.5 hp 
Kursplan:
Kurstyp: ONLINE
Kursdatum: VT22 (maj)
Övrig info: Språket är engelska
Anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser som ges inom ramen för utbildningsvetenskap

Professioner i kunskapssamhället 7,5 hp
Kursplan HUUV012 Professioner i kunskapssamhället 
Kurstyp: campus
Kursdatum: start 4 april
Övrig info: Språket är engelska eller svenska
Anmälan sker via följande sida.

Kursutbud HT2022

Högskolegemensamma kurser

De högskolegemensamma kurserna lämpar sig för samtliga doktorander. Flertalet av dessa kurser är obligatoriska inom ramen för forskarutbildningen.

Akademiskt skrivande, 5 hp
Kursplan Akademiskt skrivande (pdf)
Kurstyp:
Kursdatum:
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Forskningsetik, 2.5 hp
Kursplan Forskningsetik (pdf)
Kurstyp: campus
Kursdatum: 12/9 (9-11), 21/9 (9-11). 26/9 (9-11) & 19/10 (9-17)
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se 

Informationssökning för doktorander, 2.5 hp
Kursplan Informationssökning för doktorander (pdf) 
Kurstyp: Campus
Kursdatum: preliminärt 5 december - 13 januari
Övrig info: Språket är engelska
Anmälan sker till forskarstod@hb.se

Vetenskapteori I, 5 hp & Vetenskapteori II, 2.5 hp
Kursplan: Se engelsk version av den här sidan
Kurstyp: zoom
Kursdatum: september-oktober (se kurshandbok)
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se
Övrig info: Kurshandbok

Forskningsperspektiv på hållbar utveckling, 3 hp
Kursplan Forskningsperspektiv på hållbar utveckling (pdf) 
Kurstyp: Digital
Kursdatum: Kursen har löpande kursregistering under året
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Resursåtervinning 

Resursåtervinning I, 5 hp
Kursplan Resursåtervinning I (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: Börjar i september
Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Resursåtervinning II, 5 hp
Kursplan Resursåtervinning II (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: Börjar i november
Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Forskningsseminarium, 1 hp
Kursplan Forskningsseminarium (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: löpande antagning
Övrig information: anmälan sker till amir.mahboubi_soufiani@hb.se

Polymera material för användning i medicinska tillämpningar och vävnadsteknik, 5 hp
Kursplan Polymera material för användning i medicinska tillämpningar och vävnadsteknik (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: 15 aug - 2 sep
Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Textil och mode

Högre seminarier för konstnärlig forskning I-II, 5 hp
Kursplan: Högre seminarier för konstnärlig forskning I-II
Kurstyp: Campus
Kursdatum: Går kontinuerligt
Övrig information: Anmälan sker till petri.granroth@hb.se

Grunder för den industriella värdekedjans roll för hållbarhet, 2,5 hp
Kursplan: Grunder för den industriella värdekedjans roll för hållbarhet
Kurstyp: Campus
Kursdatum: Period 1
Övrig information: Anmälan sker till petri.granroth@hb.se

Mode, marknadsföring och konsumtion – kulturella perspektiv, 2,5 hp
Kursplan: Mode, marknadsföring och konsumtion – kulturella perspektiv
Kurstyp: Campus
Kursdatum: Period 2
Övrig information: Anmälan sker till petri.granroth@hb.se

Kursutbud VT2023

Högskolegemensamma kurser

De högskolegemensamma kurserna lämpar sig för samtliga doktorander. Flertalet av dessa kurser är obligatoriska inom ramen för forskarutbildningen.

Hantering av forskningsdata för doktorander, 2.0 hp
Kursplan Hantering av forskningsdata för doktorander pdf)
Kurstyp: 
Kursdatum: 19 januari - 16 mars
Övrig info: Språket är engelska
Anmälan sker till forskarstod@hb.se

Forskningsperspektiv på hållbar utveckling, 3 hp
Kursplan Forskningsperspektiv på hållbar utveckling (pdf) 
Kurstyp: Digital
Kursdatum: Kursen har löpande kursregistering under året
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Högskolepedagogisk introduktionskurs, 3 hp (ges på engelska)
Kursplan Högskolepedagogisk introduktionskurs pdf
Kurstyp: 
Kursdatum: ej fastställt
Övrig info: anmälan sker via Kathleen Mahon

Kurser som ges inom ramen för Resursåtervinning

Tillämpad statistisk försöksplanering, 7,5 hp
Kursplan Tillämpad statistisk försöksplanering (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: prel. februari
Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Forskningsseminarium, 1 hp
Kursplan Forskningsseminarium (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: löpande antagning
Övrig information: anmälan sker till amir.mahboubi_soufiani@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Textil och mode

Högre seminarier för konstnärlig forskning I-II, 5 hp
Kursplan: Högre seminarier för konstnärlig forskning I-II
Kurstyp: Campus
Kursdatum: Går kontinuerligt
Övrig information: Anmälan sker till petri.granroth@hb.se

Designteori, 5 hp
Kursplan: Designteori
Kurstyp: Campus
Kursdatum:
Övrig information: Anmälan sker till petri.granroth@hb.

Relationships and Strategy in B2B, 2,5 hp
Kursplan: Relationships and Strategy in B2B
Kurstyp: Campus
Kursdatum: Period 3
Övrig information: Anmälan sker till petri.granroth@hb.

Experimentell designforskning och vetenskapshistoria, 5 hp
Kursplan: Experimentell designforskning och vetenskapshistoria
Kurstyp: Campus
Kursdatum:
Övrig information: Anmälan sker till petri.granroth@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Biblioteks- och informationsvetenskap

Metodkurs, 2.5 hp (om totalt 7,5 hp)
Kursplan:
Kurstyp: ONLINE
Kursdatum: 
Övrig info: Språket är engelska
Anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser som ges inom ramen för utbildningsvetenskap

Professionsutbildning, praktik och praxis 7,5 hp

Kursplan: för mer information läs här
Kurstyp: campus
Kursdatum: 
Övrig info: Språket är engelska eller svenska
Anmälan sker till:

Kurser som ges inom Människan i Vården

Vårdvetenskapliga perspektiv och kunskapstraditioner 7,5 hp
Kursplan: 
Kurstyp: Campus
Kursdatum: Period 4
Övrig information: Anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kursutbud HT2023

Högskolegemensamma kurser

De högskolegemensamma kurserna lämpar sig för samtliga doktorander. Flertalet av dessa kurser är obligatoriska inom ramen för forskarutbildningen.

Akademiskt skrivande, 5 hp
Kursplan Akademiskt skrivande (pdf)
Kurstyp:
Kursdatum:
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Forskningsetik, 2.5 hp
Kursplan Forskningsetik (pdf)
Kurstyp:
Kursdatum: 
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se 

Informationssökning för doktorander, 2.5 hp
Kursplan Informationssökning för doktorander (pdf) 
Kurstyp:
Kursdatum:
Övrig info: Språket är engelska
Anmälan sker till forskarstod@hb.se

Vetenskapteori I, 5 hp & Vetenskapteori II, 2.5 hp
Kursplan: Se engelsk version av den här sidan
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se
Övrig info: Kurshandbok

Forskningsperspektiv på hållbar utveckling, 3 hp
Kursplan Forskningsperspektiv på hållbar utveckling (pdf) 
Kurstyp: Digital
Kursdatum: Kursen har löpande kursregistering under året
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Resursåtervinning 

Resursåtervinning I, 5 hp
Kursplan Resursåtervinning I (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: Börjar i september
Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Resursåtervinning II, 5 hp
Kursplan Resursåtervinning II (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: Börjar i november
Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Forskningsseminarium, 1 hp
Kursplan Forskningsseminarium (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: löpande antagning
Övrig information: anmälan sker till amir.mahboubi_soufiani@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Textil och mode

Högre seminarier för konstnärlig forskning I-II, 5 hp
Kursplan: Högre seminarier för konstnärlig forskning I-II
Kurstyp: 
Kursdatum: Går kontinuerligt
Övrig information: Anmälan sker till petri.granroth@hb.se

Kurser som ges inom Människan i Vården

I patientens värld – Existentiella frågor i vårdande sammanhang 7,5 hp
Kursplan: 
Kurstyp: Campus
Kursdatum: Period 2
Övrig information: Anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser vid andra lärosäten

Du har även möjlighet att ansöka om att deltaga på kurser som ges av Högskolan i Skövde.

Kursansvariga

Akademiskt skrivande: Fernando Seoane Martinez
Experimentell designforskning och vetenskapshistoria: Delia Dumistrescu
Forskningsetik: Johan Sundeen
Forskningsperspektiv på hållbar utveckling: Eva Gustafsson
Forskningsseminarium: Amir Mahboubi Soufiani
Handledning och undervisning på högskolenivå inom konstnärligt område: Delia Dumistrescu
Hantering av forskningsdata för doktorander: Pieta Eklund
Högre seminarier för konstnärlig forskning I-II: Delia Dumistrescu
Högskolepedagogiks introduktionskurs: Kathleen Mahon
Informationssökning för doktorander: Gustaf Nelhans
Klassiker inom biblioteks- och informationsvetenskap: Elena Maceviciute
Konstnärlig forskning och praktikbaserad designforskning:Lars Hallnäs
Polymera material för användning i medicinska tillämpningar och vävnadsteknik: Saied Nouri-Khorasani
Presentation och dokumentation av konstnärlig forskning: Ulrik Martin Larsen
Metodkurser BoI: Gustaf Nelhans
Resursåtervinning I: Anita Pettersson
Resursåtervinning II: Pedro Brancoli
Teoretiska perspektiv på logistikens roll i företagets strategi: Erik Sandberg
Tillämpad statistisk försöksplanering: Abas Mohsenzadeh
Vetenskapsteori I & II: Jan Nolin, Gustaf Nelhans
Grunder för den industriella värdekedjans roll för hållbarhet: Rudrajeet Pal
Mode, marknadsföring och konsumtion – kulturella perspektiv: Karin M Ekström
Relationships and Strategy in B2B: Daniel Ekwall