Kurskatalog

Kursutbud VT2020

Högskolegemensamma kurser

De högskolegemensamma kurserna lämpar sig för samtliga doktorander. Flertalet av dessa kurser är obligatoriska inom ramen för forskarutbildningen.

Vetenskapteori I, 5 hp & Vetenskapteori II, 2.5 hp
Kursplan: Se engelsk version av den här sidan
Kurstyp: Campus
Kursdatum:
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se
Övrig info: Kurshandbok

Forskningsetik, 2.5 hp
Kursplan Forskningsetik (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 27/3, 24/4
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se 

Forskningsperspektiv på hållbar utveckling, 3 hp
Kursplan Forskningsperspektiv på hållbar utveckling (pdf) 
Kurstyp: Zoom
Kursdatum: 15 april
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Biblioteks- och informationsvetenskap


Klassiker i biblioteks- och informationsvetenskap, 10 hp
Kursplan Klassiker i biblioteks- och informationsvetenskap (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum:
Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Resursåtervinning 

Tillämpad statistisk försöksplanering, 7,5 hp
Kursplan Tillämpad statistisk försöksplanering (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: Start vecka 8
Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Forskningsseminarium, 1 hp
Kursplan Forskningsseminarium (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: löpande antagning
Övrig information: anmälan sker till amir.mahboubi_soufiani@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Textil och mode

Experimentell designforskning och vetenskapshistoria, 5 hp
Kursplan:FTMED01
Kurstyp: Campus
Kursdatum:
Övrig info: Anmälan sker till petri.granroth@hb.se

Högre seminarier för konstnärlig forskning I, 5 hp
Kursplan:FTMHS09
Kurstyp: Campus
Kursdatum:
Övrig info: Anmälan sker till petri.granroth@hb.se

Högre seminarier för konstnärlig forskning II, 5 hp
Kursplan:FTMHS10
Kurstyp: Campus
Kursdatum:
Övrig info: Anmälan sker till petri.granroth@hb.se

Konstnärlig forskning och praktikbaserad designforskning, 5 hp
Kursplan:FTMKF01
Kurstyp: Campus
Kursdatum:Preliminärt 30 mars
Övrig info: Anmälan sker till petri.granroth@hb.se

Teoretiska perspektiv på logistikens roll i företagets strategi
Kursplan:FTMLO01
Kurstyp: Linköpings universitet
Kursdatum: vecka 10 - juni eller sept
Övrig info: Anmälan sker till erik.sandberg@liu.se

Kursutbud HT2020

Högskolegemensamma kurser

De högskolegemensamma kurserna lämpar sig för samtliga doktorander. Flertalet av dessa kurser är obligatoriska inom ramen för forskarutbildningen.

Akademiskt skrivande, 5 hp
Kursplan Akademiskt skrivande (pdf)
Kurstyp: Zoom
Kursdatum: 18 nov, 2 dec, 13 jan, 3 feb, 24 feb, 17 mar
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Informationssökning för doktorander, 2.5 hp
Kursplan Informationssökning för doktorander (pdf) 
Kurstyp: Zoom
Kursdatum: 6 okt, 13 okt, 20 okt, 27 okt, 3 nov, 1 dec, 8 dec
Övrig info: Språket är engelska,
Anmälan sker till forskarstod@hb.se,

Kurser som ges inom ramen för Textil och mode

Handledning och undervisning på högskolenivå inom konstnärligt område, 2 hp
Kursplan: FTMHU04
Kurstyp: Campus
Kursdatum: Schema
Övrig info: Anmälan sker till petri.granroth@hb.se

Högre seminarier för konstnärlig forskning I, 5 hp
Kursplan:FTMHS09
Kurstyp: Campus
Kursdatum:
Övrig info: Anmälan sker till petri.granroth@hb.se

Högre seminarier för konstnärlig forskning II, 5 hp
Kursplan:FTMHS10
Kurstyp: Campus
Kursdatum:
Övrig info: Anmälan sker till petri.granroth@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Resursåtervinning

Resursåtervinning, 5 hp
Kursplan Resursåtervinning (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: Börjar i september
Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Forskningsseminarium, 1 hp
Kursplan Forskningsseminarium (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: löpande antagning
Övrig information: anmälan sker till amir.mahboubi_soufiani@hb.se

 

Kursutbud VT2021

Högskolegemensamma kurser

De högskolegemensamma kurserna lämpar sig för samtliga doktorander. Flertalet av dessa kurser är obligatoriska inom ramen för forskarutbildningen.

Vetenskapteori I, 5 hp & Vetenskapteori II, 2.5 hp
Kursplan: Se engelsk version av den här sidan
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 19/1, 3/2, 10/2, 17/2, 3/3, 17/3
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se
Övrig info: Kurshandbok

Forskningsetik, 2.5 hp
Kursplan Forskningsetik (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum:
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se 

Forskningsperspektiv på hållbar utveckling, 3 hp
Kursplan Forskningsperspektiv på hållbar utveckling (pdf) 
Kurstyp: Zoom
Kursdatum: Kursen har löpande kursregistering under året
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Resursåtervinning 

Tillämpad statistisk försöksplanering, 7,5 hp
Kursplan Tillämpad statistisk försöksplanering (pdf)

Kurstyp: 
Kursdatum:
Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Forskningsseminarium, 1 hp
Kursplan Forskningsseminarium (pdf)

Kurstyp: 
Kursdatum: löpande antagning
Övrig information: anmälan sker till amir.mahboubi_soufiani@hb.se

Masspektrometri, 5 hp
Kursplan Masspektrometri (pdf)

Kurstyp: 
Kursdatum:
Övrig information: anmälan sker till paivi.ylitervo@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Biblioteks- och informationsvetenskap

 

Kursutbud HT2021

Högskolegemensamma kurser

De högskolegemensamma kurserna lämpar sig för samtliga doktorander. Flertalet av dessa kurser är obligatoriska inom ramen för forskarutbildningen.

Akademiskt skrivande, 5 hp
Kursplan Akademiskt skrivande (pdf)
Kurstyp:
Kursdatum:
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Informationssökning för doktorander, 2.5 hp
Kursplan Informationssökning för doktorander (pdf) 
Kurstyp:
Kursdatum:
Övrig info: Språket är engelska
Anmälan sker till forskarstod@hb.se,

Kurser som ges inom ramen för Resursåtervinning 

Resursåtervinning, 5 hp
Kursplan Resursåtervinning (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: Börjar i september
Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Forskningsseminarium, 1 hp
Kursplan Forskningsseminarium (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: löpande antagning
Övrig information: anmälan sker till amir.mahboubi_soufiani@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Biblioteks- och informationsvetenskap

 

Kursutbud VT2022

Högskolegemensamma kurser

De högskolegemensamma kurserna lämpar sig för samtliga doktorander. Flertalet av dessa kurser är obligatoriska inom ramen för forskarutbildningen.

Vetenskapteori I, 5 hp & Vetenskapteori II, 2.5 hp
Kursplan: Se engelsk version av den här sidan
Kurstyp:
Kursdatum:
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se
Övrig info: Kurshandbok

Forskningsetik, 2.5 hp
Kursplan Forskningsetik (pdf)
Kurstyp:
Kursdatum:
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se 

Forskningsperspektiv på hållbar utveckling, 3 hp
Kursplan Forskningsperspektiv på hållbar utveckling (pdf) 
Kurstyp:
Kursdatum: Kursen har löpande kursregistering under året
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Resursåtervinning

Forskningsseminarium, 1 hp
Kursplan Forskningsseminarium (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: löpande antagning
Övrig information: anmälan sker till amir.mahboubi_soufiani@hb.se

 

Kursutbud HT2022

Högskolegemensamma kurser

De högskolegemensamma kurserna lämpar sig för samtliga doktorander. Flertalet av dessa kurser är obligatoriska inom ramen för forskarutbildningen.

Akademiskt skrivande, 5 hp
Kursplan Akademiskt skrivande (pdf)
Kurstyp:
Kursdatum:
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Informationssökning för doktorander, 2.5 hp
Kursplan Informationssökning för doktorander (pdf) 
Kurstyp:
Kursdatum:
Övrig info: Språket är engelska
Anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Resursåtervinning 

Resursåtervinning, 5 hp
Kursplan Resursåtervinning (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: Börjar i september
Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Forskningsseminarium, 1 hp
Kursplan Forskningsseminarium (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: löpande antagning
Övrig information: anmälan sker till amir.mahboubi_soufiani@hb.se

 

Kurser vid andra lärosäten

Du har även möjlighet att ansöka om att deltaga på kurser som ges av Högskolan i Skövde.

Kursansvariga

Akademiskt skrivande: Fernando Seoane Martinez
Experimentell designforskning och vetenskapshistoria: Delia Dumistrescu
Forskningsetik: Lars Sandman
Forskningsperspektiv på hållbar utveckling: Eva Gustafsson
Forskningsseminarium: Amir Mahboubi Soufiani
Handledning och undervisning på högskolenivå inom konstnärligt område: Delia Dumistrescu
Högre seminarier för konstnärlig forskning I-II: Delia Dumistrescu
Högskolepedagogiks introduktionskurs: Kathleen Mahon
Informationssökning för doktorander: Ola Pilerot
Klassiker inom biblioteks- och informationsvetenskap: Elena Maceviciute 
Konstnärlig forskning och praktikbaserad designforskning:Clemens Thornquist
Kvalitativa forskningsmetoder: Frances Hultgren
Kvantitativa analysmetoder: Mikael Gunnarsson
Presentation och dokumentation av konstnärlig forskning: Ulrik Martin Larsen
Resursåtervinning: Anita Pettersson
Teoretiska perspektiv på logistikens roll i företagets strategi: Erik Sandberg
Tillämpad statistisk försöksplanering: Magnus Lundin
Vetenskapsteori I & II: Jan Nolin, Gustaf Nelhans