Textil- och modedesign

För vår forskarutbildning Textil- och modedesign ligger fokus på att, såväl teoretiskt som praktiskt, fördjupa förståelsen för samspelet mellan analys och syntes i designprocessen som grundval för utveckling av designmetodik, designtekniker och designprogram och förutsätter en praktikbaserad ansats; för design genom design.

Utvecklingen av metodik, program och tekniker förutsätter kritiskt experimentellt konstnärligt arbete. En fördjupad förståelse för uttrycksfullheten i material, tekniker och tänkt användning förutsätter på samma sätt experimentellt konstnärligt arbete.

Utbildningen fokuserar på konstnärlig designforskning inom området textil och mode där det finns möjlighet att inrikta sig på:

  • textildesign; att utveckla, fördjupa och kritiskt belysa den konstnärliga grunden för design som verksamhet och hantverk med inriktning mot uttrycksfullheten i textila material och tekniker så som de bygger och uttrycker textila produkter och miljöer,
  • modedesign; att utveckla, fördjupa och kritiskt belysa den konstnärliga grunden för design som verksamhet och hantverk med inriktning mot uttrycksfullheten i plagget så som det klär och uttrycker människor,
  • textil interaktionsdesign; att utveckla, fördjupa och kritiskt belysa den konstnärliga grunden för design som verksamhet och hantverk med inriktning mot uttrycksfullheten i användningen av textilier så som den definierar och uttrycker textila produkter och miljöer.

Områdesföreträdare:
Nawar Kadi, professor

Biträdande områdesföreträdare:
Lars Hallnäs, senior professor

Studierektor:
Eva Gustafsson, docent

Allmän studieplan för Design, dnr 281-23, version 230329 (pdf)