Ann-Charlotte (Lotta) Höijer

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 4193 E-post: ann-charlotte.hoijer@hb.se Rumsnummer: T437 Signatur: ANHO