SusTexEdu - Sustainable Textile Education

SusTexEdu - Sustainable Textile Education

Framtagningen av textilutbildningar i form av micro-credentials baseras på aktuell forskning och textilindustrins behov. Vi utvecklar micro-credentials inom den textila värdekedjan med fokus på 1. Textila fibrer och material,
2. Textilteknologi och 3. Cirkulär ekonomi på olika kunskapsnivåer, som möjliggör utbildning från grundnivå upp till vidareutbildning och specialisering inom aktuella hållbarhetsfrågor och utvecklingsområden.

Länk till SusTexEdu - Sustainable Textile Education

Forskare/Medarbetare

Områden

Finansiärer

Samarbetspartner