Utveckling av ett återanvändningsbart skydd för urininkontinens

Utveckling av ett återanvändningsbart skydd för urininkontinens

Urininkontinens är ett tillstånd som drabbar många världen över. I medelåldern drabbas framför allt kvinnor, men i gruppen över 70 år lider nästan varannan både kvinna och man, av ofrivilligt urinläckage. Behovet av skydd är därmed stort och konsumtionen består idag i huvudsak av engångsskydd. Hittills har återanvändningsbara skydd varit fokuserade på hög absorptionskapacitet, snarare än effektiv vätskeledning, vilket gjort att absorption prioriterats på bekostnad av komfort och hanterbarhet när det kommer till tvätt. Dylika skydd har haft svårt att accepteras av användare då varken funktion eller bekvämlighet är i nivå med engångsskydd. Ur ett miljöperspektiv är det dock högst angeläget att kunna ställa om konsumtionen av engångsprodukter till mer cirkulära lösningar, något också verksamheter inom hälso- och sjukvården efterfrågar idag.

Genom att utforska vätskespridning i textila 3D-multilager kan en ny design på återanvändningsbara urininkontinensskydd utvecklas. Med utgångspunkt i ett framgångsrikt forskningsprojekt på Högskolan i Borås, som resulterat i framtagande av ett högkvalitativt återanvändningsbart mensskydd, vill vi nu öka kunskapen om hur ytterligare sanitetsprodukter kan utvecklas. De viktigaste utmaningarna för att uppnå en optimal vätskehantering i kompositer med flera textillager är att kombinera fibrer, garn och textilstrukturer för att optimera parametrar som genomsläpplighet, absorption och retention/återvätning av vätska i och mellan skikten i en flerskiktskomposit.

I detta projekt samarbetar Swereco och Facilette, tillsammans med Textilhögskolan (THS), Högskolan i Borås. Swereco är leverantör av förbrukningsartiklar till hälso- och sjukvården, med särskilt fokus på inkontinensprodukter. Facilette är tillverkare av varptrikåväv och quiltade produkter till grund för bland annat sjukvårdsprodukter. Vid THS har nämnda mensskydds-projekt pågått sedan 2015.

Vid slutet av projektet förväntar vi oss ha utvecklat en prototyp för ett återanvändbart, fristående urininkontinensskydd för lätt-medelstort läckage. Nya kompositioner av textilier för funktionella, bekväma och hanterbara återanvändbara inkontinensskydd kan underlätta för användarna att acceptera återanvändbara produkter. Detta i sin tur kan avsevärt minska miljöpåverkan och kostnader relaterade till engångsprodukter.