Akademisk högtid

Under den ceremoniella högtiden installerades rektor Mats Tinnsten, därefter installerades högskolans nya professorer i sina nya ämbeten varefter de nya doktorerna promoverades. Docentutnämningar och det pedagogiska priset delades också ut.

Se det filmade reportaget från årets högtid

Ta del av högtidsskriften från årets akademiska högtid