Akademisk högtid

Under den ceremoniella högtiden installerades rektor Mats Tinnsten, därefter installerades högskolans nya professorer i sina nya ämbeten varefter de nya doktorerna promoverades. Docentutnämningar och det pedagogiska priset delades också ut.

Ta del av högtidsskriften från årets akademiska högtid

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.