Docenter 2023

Hamid Movaffaghi, Marita Cronqvist, Nasrine Olsson, Marjan Kooroshnia, Firouze Pourmand Hilmersson, Hanna Landin (ordförande, Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning), Eva Gustafsson (ordförande, Forsknings- och utbildningsnämnden), Getahun Yacob Abraham, Fardin Saedpanah. Foto: Anna Sigge
  • Agnes Nagy, docent i betongkonstruktion
  • Erik Eriksson, docent i offentlig förvaltning med inriktning ledning, styrning och organisering
  • Fardin Saedpanah, docent i matematik
  • Firouze Pourmand Hilmersson, docent i företagsekonomi
  • Getahun Yacob Abraham, docent i pedagogiskt arbete
  • Hamid Movaffaghi, docent i konstruktionsteknik
  • Marita Cronqvist, docent i pedagogiskt arbete
  • Marjan Kooroshnia, docent i textildesign
  • Nasrine Olsson, docent i biblioteks- och informationsvetenskap