Doktorspromotion 2023

Hedersdoktorer

Berit Lindahl (promotor), hedersdoktorerna Anne Ludvigson och Eglė Ganda Bogdanienė, Mats Tinnsten (rektor), Hanna Landin (ordförande, Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning) och Eva Gustafsson (ordförande, Forsknings- och utbildningsnämnden). Foto: Anna Sigge

Anne Ludvigson, filosofie hedersdoktor inom området Textil och mode
Läs nyheten Så ställer vi om till en hållbar textilindustri

Eglė Ganda Bogdanienė, konstnärlig hedersdoktor inom området Textil och mode
Läs nyheten Hon lägger tonvikten på synergier mellan forskning, teknik och konst

Ett hedersdoktorat är ett uttryck för högskolans uppskattning av en individs mycket framstående insatser för högskolans verksamhet. 

Doktorer

Ulrika Centerwall, Berit Lindahl (promotor), Pieta Eklund, Gülru Bulkan, Malin Jakobsson, May Kahoush, Elisa Tattersall Wallin, Maria Claesson, Syed Rahmat Ullah Shah, Riikka Mari Talman, Wivica Kauppi, Agnes Olander, Catarina Eriksson och Sara Harper. Foto: Anna Sigge

 

Agnes Olander, filosofie doktor i vårdvetenskap
Avhandling: När livet plötsligt tar en ny vändning: Att förstå,
hantera och identifiera allvaret vid insjuknandet i sepsis

Catarina Eriksson, filosofie doktor i biblioteks- och informationsvetenskap
Avhandling: Barnbiblioteket tar form: En idéanalytisk studie
av perioden 1945–2018

Elisa Tattersall Wallin, filosofie doktor i biblioteks- och informationsvetenskap
Avhandling: Sound reading: Exploring and conceptualising
audiobook practices among young adults

Gülru Bulkan, teknologie doktor i resursåtervinning, inriktning industriell bioteknik
Avhandling: Fungi-Based Biorefinery: Valorization of industrial residuals and techno-economic evaluation

Malin Jakobsson, filosofie doktor i vårdvetenskap
Avhandling: ”Jag vill sova, men kan inte”: Ungdomars perspektiv
på faktorer som försvårar och främjar deras sömn

Maria Claesson, filosofie doktor i vårdvetenskap
Avhandling: Sjuksköterskans ledarskap i det patientnära vårdandet
av äldre personer i kommunens hemsjukvård: Att leda i ett mellanrum av närhet och distans

May Kahoush**, teknologie doktor i textil materialteknik
Avhandling: Eco-Technologies for Immobilizing Redox Enzymes
on Conductive Textiles, for Sustainable Development

Pieta Eklund, filosofie doktor i biblioteks- och informationsvetenskap
Avhandling: Academic librarianship in flux: The dynamics of negotiating professional jurisdiction

Riikka Mari Talman, konstnärlig doktor i design, inriktning textildesign
Avhandling: Designing for changeability in textiles

Sara Harper, filosofie doktor i textilt management
Avhandling: Supply network configuration for small-series
apparel production in high-cost contexts: Opportunities and
challenges from selected EU countries

Syed Rahmat Ullah Shah, filosofie doktor i biblioteks- och informationsvetenskap
Avhandling: Sustainable Competence Development of Librarians in Pakistan

Ulrika Centerwall, filosofie doktor i biblioteks- och informationsvetenskap
Avhandling: Att ta plats och göra skillnad: Skolbibliotekariepraktiker
i framgångsrika verksamheter

Wivica Kauppi, filosofie doktor i vårdvetenskap
Avhandling: Kampen mot det okontrollerbara vid existensens
gräns: Patienten med andnöd i behov av ambulanssjukvård

*Avlade doktorsexamen 2019.