Professorsinstallation och doktorspromotion 2014

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Under den ceremoniella högtiden installerades två professorer i sina nya ämbeten varefter tre nya doktorer promoverades.

Professorer

 • Katriina Byström, professor i biblioteks- och informationsvetenskap
 • Margareta Oudhuis, professor i arbetsvetenskap

Doktorer

 • Solmaz Aslanzadeh, teknologie doktor i resursåtervinning
 • Veronica Johansson, filosofie doktor i biblioteks- och informationsvetenskap
 • Jonas Larsson, filosofie doktor i textilt management

Övriga personer som uppmärksammades under högtiden

Under högtiden uppmärksammades också tre personer som docentprövats vid Högskolan i Borås under 2012-2013 samt nio personer som docentprövats eller disputerat vid ett annat lärosäte under 2012-2013.

Docentprövade vid Högskolan i Borås

 • Jenny Johannisson
 • Nicklas Salomonson
 • Birgitta Wireklint Sundström

Docentprövade/disputerade vid annat lärosäte

 • Helena Bergmann
 • Tina Carlson Ingdahl
 • Daniel Ekwall
 • Anja Lund
 • Hanna Maurin
 • Catarina Player-Koro
 • Anneli Schwartz
 • Lena Tyrén
 • Eva Wahlström