Doktorer

Den 9 maj promoverades de doktorer som under perioden 1 mars 2011-31 mars 2014 avslutat sin forskarutbildning, försvarat en doktorsavhandling vid Högskolan i Borås och tagit ut sin doktorsexamen.

Med doktorspromotion menas den ceremoni, där ett universitet eller en högskola som har examenstillstånd på forskarnivå, ger doktorerna deras värdigheter genom lärdomens insignier: ringen, hatten och diplomet. Ordet promovera kommer av det latinska verbet promovere, som betyder föra fram, men här i överförd bemärkelse närmast befordra.  

Solmaz Aslanzadeh

 

Teknologie doktor i resursåtervinning
Avhandlingstitel: Pretreatment of cellulosic waste and high rate biogas production

Högupplöst bild på Solmaz Aslanzadeh (foto: Ulf Nilsson).

 

Veronica Johansson

Filosofie doktor i biblioteks- och informationsvetenskap
Avhandlingstitel: A time and place for everything? : social visualisation tools and critical literacies

Högupplöst bild på Veronica Johansson (foto: Ulf Nilsson).

 

Jonas Larsson

Filosofie doktor i textilt management
Avhandlingstitel:Mass customised fashion: development and testing of a responsive supply chain for mass customised fashion garments

Högupplöst bild på Jonas Larsson (foto: Ulf Nilsson).