Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Agenda 2030 – genomförbart eller en utopi?

Tid: Torsdag 6 juli 2017, kl. 10:30-11:30
Plats: Västsvenska Arenan, i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Kruttornet på Strandvägen
Arrangör: Högskolan i Borås

Går det att förena affärsdriven verksamhet med tillväxt och hållbar utveckling? För att klara av de mål för hållbar utveckling som FN satt upp i Agenda 2030 krävs stora förändringar på alla plan. Det finns stor medvetenhet bland olika aktörer, men vad händer när förmågan att hantera konkurrerande värden och krav på att ta fram helhetslösningar ställs på sin spets? Varför ska högskolor och universitet jobba med dessa frågor? Och vad kan vi kräva av politikerna?

I det här seminariet tar vi avstamp från den handlingsplan som antagits av alla länder för att nå FN:s mål för hållbar utveckling, för planetens och allas vårt välstånd och för fred och frihet. Exempel från en av världens mest omtalade branscher gällande miljöfrågan, modeindustrin, får stå som råmodell. Det finns en stor potential ur ett företagsekonomiskt perspektiv genom att vara nytänkande inom designprocesser, affärsmodeller och effektivare resursanvändning, där den textila branschen kan vara nyckeln.

Moderator:
Johan Trouvé, VD, Västsvenska Handelskammaren 

Deltagare:
Björn Brorström, rektor, Högskolan i Borås
Adrian Zethraeus, projektledare, RE:textile
Peter Larsson, samhällspolitisk direktör, Sveriges Ingenjörer
Emma Nohrén, riksdagsledamot (MP)
Kristina Jonäng (C), ordförande i miljönämnden, Västra Götalandsregionen
Helena L Nilsson, regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.