BHS-seminariet | Reading to learn

Välkommen till doktoranden Katarina Hagbergs planseminarium, där hon presenterar sin avhandlingsplan. Avhandlingen har arbetstiteln Reading to learn: Exploring reading practices among adolescents with dyslexia.

Doktorandens seminarietext tillkännages senast 2 veckor innan seminariet.

Kommentatorer: Jenny Lindberg, Mikael Eriksson, Olof Falk.

Chair: Ola Pilerot

Språk: Svenska