Disputation Patrik Stoopendahl

Välkommen när doktoranden Patrik Stoopendahl försvarar sin avhandling inom Textilt management med titeln:

Tracing Smartphone-Enabled Customer Journeys: A Socio-Material Approach

Länk till avhandlingen: https://hb.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1814362&dswid=-8607

Opponent är professor Jens Hultman, Högskolan Kristianstad 

Betygsnämnden:
Professor Hans Kjellberg, Handelshögskolan i Stockholm,
Docent Anna Karin Olsson, Högskolan Väst,
Docent Maria Frostling, Stockholms universitet

Huvudhandledare: Professor Malin Sundström, Högskolan Väst
Bihandledare: Professor Christian Fuentes, Lunds Universitet
Bihandledare: Universitetslektor Hanna Wittrock, Högskolan i Borås

Disputationen är på svenska.

Zoom: https://hb-se.zoom.us/j/68731397859