Öppen föreläsning av hedersdoktor Staffan Hillberg

“Sustainability Innovations from the University of Borås”

Välkommen till en föreläsning av Staffan Hillberg, entreprenör och hedersdoktor inom Resursåtervinning. Staffan Hillberg har lång erfarenhet av att bygga och utveckla företag. Han har ett stort intresse och engagemang för teknologier som bidrar till hållbar utveckling. Tack vare en kombination av Staffan Hillbergs djupa förståelse för den pågående forskningen inom området Resursåtervinning, hans tekniska kunskaper och skicklighet som entreprenör och investerare, har forskningsmiljön Swedish Centre for Resource Recovery fått värdefulla internationella kontakter och gått från teori till framgångsrik praktik. Ett exempel är utvecklingen av Millow AB, som Staffan Hillberg var med och grundade och i dag är styrelseordförande för. Företaget tillverkar växtbaserade livsmedel med hjälp av trådbildande svamp i en process som i jämförelse med liknande produkter ger mycket små utsläpp av koldioxid samt förbrukning av vatten och energi. Det bygger på forskningen inom Swedish Centre for Resource Recovery och har vunnit Sustainable Food Solutions Challenge 2023 i Schweiz. 

Föreläsningen är öppen för alla och ges på engelska. Det bjuds på alkoholfri dryck och tilltugg. Ingen föranmälan. För dig som inte har möjlighet att ta del av föreläsningen på plats finns möjlighet att delta digitalt: https://hb-se.zoom.us/j/62067562709

Staffan Hillberg promoveras vid den akademiska högtiden 3 maj. 
Läs mer om Staffan Hillberg