Högskolan ställde om och gick on-line med iConference 2020

Bilder från iConference 2020

Konferensen, som arrangerades tillsammans med Oslo Metropolitan University och iSchools, hade ett program med 144 presentationer, inklusive 71 papers, 56 posters, 7 sessioner för interaktion och engagemang, 3 workshops och 2 huvudtalare. Denna vecka har konferensen fortsatt i lite lugnare tempo med så kallade ”special presentations” och möten inom organisationen iSchools.

Hur var det då möjligt att på så kort tid ställa om från ett års planering av en fysisk konferens till en virtuell konferens? Alen Doracic, ansvarig för den lokala organisationskommittén berättar:

– På några veckor hittade vi tekniska och pedagogiska lösningar, vi lade ett nytt schema, kommunicerade med deltagarna om det nya upplägget och byggde upp en webbsida utifrån det nya formatet. Det gick tack vare gemensamma krafter och ett intensivt arbete. Samarbetet med iSchools-organisationen har varit avgörande för att det skulle vara möjligt på så kort tid och med sådan global spridning.

Erfarna medarbetare hjälpte till

För att lyckas kopplades högskolans IT-avdelning in och även medarbetare på Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF) och på lärarutbildningarna som har lång erfarenhet av digitala möten och nätbaserad undervisning.

– Resurserna från IT och PUF har varit ovärderliga, dels med många goda idéer inför konferensen, dels med konkret praktiskt stöd under konferensen, fortsätter Alen Doracic.

– En av de större utmaningarna var att göra om konferensens mer interaktiva sessioner, som workshops och posterpresentationer, till det virtuella formatet, säger Helena Francke, som från Högskolan i Borås var huvudansvarig för konferensen. Organisatörerna av olika sessioner har varit väldigt kreativa i att hitta nya former för det som var planerat att ske på plats, fortsätter Helena.

Att visa posters virtuellt löstes genom plattformen Padlet. Där laddade författarna upp sina posters, så att de blev tillgängliga för alla deltagare. En del författare laddade även upp en kort ljudfil där de pratade om sitt arbete. I anslutning till varje poster kunde deltagarna kommentera på postrarna och ställa frågor. Dessutom ordnades särskilda tillfällen där posterförfattare fanns tillgängliga att prata med deltagare i Zoom om sina arbeten.  

Olika tidszoner


– En annan stor utmaning var att planera för sessioner i olika tidszoner, så att det blev möjligt för deltagare från olika delar av världen att delta på dagtid hemifrån, säger Helena Francke. Det var ett pussel att lägga, men vi fick ihop en bra spridning av programmets innehåll i olika tidszoner.

Konferensens möten har helt skett via verktyget Zoom. Varje session har haft en Zoom-värd och en moderator som har stöttat både presentatörer och deltagare på olika vis. Många av högskolans medarbetare, doktorander och studenter har funnits med som volontärer och gjort en mycket uppskattad insats.

Positivt om upplägget

Vad säger då konferensdeltagarna om iConference 2020? Det är idel lovord som har nått fram till organisatörerna. Många har uttryckt tacksamhet över att kunna delta på tider som passar den egna tidszonen. Positivt är att många beskriver att de själva blev glatt överraskade av att det virtuella formatet fungerade så väl för kunskapsutbyte.


– Det finns potential för att en virtuell konferens kan vara mer inkluderande för de som har svårt av olika skäl att resa till en konferens, säger Helena Francke. Det bygger på att det finns en hyfsad nätuppkoppling och det har för den här konferensens del fungerat förvånansvärt bra. Zoom-verktyget gör det möjligt att både kommunicera muntligt och att skriva kommentarer i en chatt, vilket faktiskt kan göra det lättare att vara synlig och möjliggör för fler konversationer under ett pågående möte, avslutar Helena.

– Det känns väldigt roligt att det har fungerat så väl, till och med över förväntan. Det är ett stort antal presentationer, diskussioner och workshops som har kunnat genomföras online och över stora delar av dygnet, trots att de allra flesta har arbetat hemifrån, vilket är mycket glädjande, säger Helena Francke och Alen Doracic.

Läs mer om konferensen

Hallå där Anna Thorén

Afrikas första iSchool kopplar upp sig

Masterstudent presenterade på iConference

Text: Kristina Stålberg