Jubileum för starkt forskningsområde

Jan Nolin, då nybliven professor, berättar:

– Det hade ganska länge talats om att vissa starka miljöer vid högskolor skulle få tillstånd att examinera på forskarnivå. Bibliotekshögskolan hade till och med nämnts som exempel på en sådan miljö. Det var därför ganska självklart att vi skulle söka.

Dock var detta förenat med vissa uppoffringar. Högskolan hade sedan 1993 samarbetat med Göteborgs universitet och därmed hade fanns redan en fungerande och etablerad forskarutbildning.

– Göteborgs universitet betalade också för en doktorandtjänst, en professur och en del annat. Ett annat problem var att våra doktorander fram till dess kunde söka stipendier som utlystes på Göteborgs universitet. Det var därför viktigt för oss att Högskolan i Borås kompenserade ekonomiskt.

Han minns att det var en intressant process att genomföra ansökan.

– Själva utfrågningen i Stockholm kändes ganska trygg. Vi var ju etablerade internationellt och frågades ut av kolleger som väl kände till vår institution, berättar Jan Nolin.

Tio år senare är forskarutbildningen vid Bibliotekshögskolan framgångsrik och har sedan dess examinerat 20 doktorer.

Historik Bibliotekshögskolan

1972
Bibliotekshögskolan skapas som Sveriges enda institution för bibliotekarieutbildning. Dessförinnan hade utbildningen sedan 1920-talet skett vid olika kurser och kortare program, till exempel i dåvarande Skolöverstyrelsens regi i Solna.

1991
Den första professuren i biblioteks- och informationsvetenskap inrättas. Eftersom examensrättigheter på forskarnivå då saknades vid Högskolan i Borås knyts professuren till Göteborgs universitet – det närmast belägna universitetet.

1992
Första kursen i forskarutbildningen startar vid Bibliotekshögskolan.

1993
De första doktoranderna antas.

1993
Den första disputationen äger rum. Det är Birger Hjørland som disputerar, efter att ha antagits som doktorand med ett i princip redan färdigt avhandlingsmanus.

1997
Bibliotekshögskolan får en stor donation från Sveriges Allmänna biblioteksförening och kan därmed finansiera flera doktorandtjänster.

1998
Louise Limberg disputerar, som den första doktoranden som har genomfört hela sin forskarutbildning vid Bibliotekshögskolan.

1998
Högskolan i Borås får inrätta egna professurer

2000 rekryteras fyra professorer i biblioteks- och informationsvetenskap.

2010
Det blir möjligt för högskolor att få examensrättigheter på forskarnivå, och Högskolan i Borås får omgående sådana rättigheter i flera ämnen, däribland biblioteks- och informationsvetenskap.

Läs mer

Forskarutbildningen biblioteks- och informationsvetenskap

Forskningsområdet biblioteks- och informationsvetenskap