Nordeuropeiskt nätverk diskuterade hållbar utveckling

Birgitta Losman, samordnare för hållbarhetsfrågor vid högskolan, var en av deltagarna. Hon berättar om konferensen.

– Nätverket är en av många samverkansarenor där högskolan deltar. Det främjar samverkan och arbetar för att implementera hållbarhetsarbete med vetenskaplig kunskap som bas.

På torsdagen träffades nätverket, digitalt på grund av coronaviruset, om arbetet för att komma närmare att nå de globala målen för hållbar utveckling.

– Just denna träff handlade mycket om nätverkets fortsatta samverkan. Hur kan vi arbeta och hur kan vi vara goda exempel på att agera hållbart, och såklart hur den forskning som bedrivs kan omsättas i praktisk handling för en mer hållbar värld, berättar hon.

Konferensen fick med kort varsel ändras till ett webbinarium, något som flera deltagare under konferensens gång konstaterade är en mötesform som erbjuder många möjligheter, inte minst för att förena internationellt samarbete med ekologiskt och socialt hållbart beteende.

– En annan viktig fråga som diskuterades var om vi ska ha särskilda kurser eller integrera hållbar utveckling i all utbildning. Eller en kombination av detta. Det är frågeställningar som är högaktuella även vid Högskolan i Borås. Exempelvis lyftes vikten av att hållbar utveckling ska relatera till de egna ämnena och att lyfta in etiska diskussioner. Just nu är utvecklingen att det går mot att integrera hållbar utveckling i kurserna, vilket är rätt håll. Vi diskuterade även tvärdisciplinärt arbete, där tendensen är att alla ämnen på olika sätt tar sig an de globala målen.

Därefter berättade Chalmers om hur man där som lärosäte tar sig angående klimatutmaningen. I fokus är att minska negativ klimatpåverkan från arbetsresor, arbetspendling, mat och möten, energi, byggnader, avfallshantering och offentlig upphandling. Samtidigt sker ett arbete för att öka den indirekt positiva klimatpåverkan via investeringar, CO2-kompensation, utbildning, forskning och samverkan samt arbete tillsammans med studenterna.

– Högskolan i Borås som precis är i startgroparna för att ta fram reviderade mål för hållbarhetsarbetet, med Agenda 2030-målen som grund kommer inom ramen för nätverket att kunna både bidra till andras arbete och söka inspiration för högskolans hållbarhetsarbete, menar Birgitta Losman.

Konferensdeltagarna var huvudsakligen från lärosäten i de nordiska länderna.

Läs mer

The UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Northern Europe är ett aktionsorienterat nätverk som fokuserar på att mobilisera nordiska exporter inom vetenskap och teknik för att skapa ett hållbart samhälle.

Läs mer om nätverket (extern länk). 

För den som vill göra en självskattning av påverkan på de globala målen, testa gärna "The SDG Impact Assessment Tool", ett lärverktyg online som visualiserar resultaten av en självskattning av hur en aktivitet, organisation eller innovation påverkar de globala hållbarhetsmålen.

Läs mer om "The SDG Impact Assessment Tool" (extern länk).

Vill du veta mer om nätverket eller vill du bidra och delta, kontakta Birgitta Losman, samordnare för hållbarhetsfrågor.

Läs mer om de nätverk för hållbar utveckling som högskolan deltar i.