Retendo – tjänsteplanering i nytt system

– Retendo ska vara ett system som stödjer oss i att göra vårt jobb, inte ett system som styr oss. Det är viktigt att komma ihåg att tjänsteplanering i sig är en process som utförs av chefer. Det system som används, oavsett om det är vårt gamla TFU eller det nya Retendo, är endast ett verktyg för att samla data som används för planering och uppföljning, förklarar prorektor Kim Bolton som är projektledare för införandet.

– Vårt nya system används också av 17 andra lärosäten. Just det faktum att det skulle vara ett standardsystem var något som var tydligt från akademierna när önskemålet om ett byte kom.

Sektionen för ingenjörsvetenskap och Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap har nu valts ut för att vara piloter i det nya systemet, och deras sektionschefer och studierektorer har hittills fått en introduktion till hur arbetet ska gå till. Övriga sektionschefer och studierektorer kommer att få mer information längre fram i projektet.

Tydliggöra chefernas roll

Parallellt med införandet av projektet kommer också HR och akademicheferna att driva ett arbete för att förändra kulturen på högskolan kring användandet av ett tjänsteplaneringssystem.

– Det är viktigt att de problem som funnits i processerna kopplade till det tidigare systemet fångas upp, och att vi hittar nya lösningar. Chefernas roll i tjänsteplaneringsprocessen måste tydliggöras, avslutar Kim Bolton.

Läs mer

Status: Nytt tjänsteplaneringssystem (anställdnyhet, mars 2020)