Ny professor arbetar för hållbarhet och cirkularitet i de textila värdekedjorna

Vilka är dina forskningsintressen?

– Min forskning har en bred utgångspunkt inom hållbara industrier och utmaningar till motståndskraft som uppstår inom de textila värdekedjorna, och hur dessa påverkar miljö och samhälle. Jag belyser vikten av hållbarhet i de industriella värdekedjorna utifrån perspektiven att uppnå resurseffektivitet och synlighet, vilket formar mina tre forskningsdomäner; omvända och cirkulära värdekedjor, småskalig lokal tillverkning i värdekedjor som baseras på efterfrågan, samt spårbarhet i värdekedjor.

– I min forskning kombinerar jag i första hand principer kring värdekedjor och affärsmodeller med kunskap om textil- och klädteknik, för att utforma specifika metoder för problemlösning för att optimera och förändra textila värdekedjor vilket leder till ett hållbart värde.

Vad innebär din nya roll? På vilka sätt har dina arbetsuppgifter förändrats?

– Ärligt talat har inte mycket förändrats vad gäller arbetsuppgifter. Nu som professor kan jag arbeta mer intensivt för att stärka pågående forskning och utbildning inom ramen för management av textila värdekedjor (TVCM), och utveckla forskningen i samverkan med industrin och nätverka globalt ännu mer.

Vilka delar av din forskning har haft störst genomslag inom ditt fält?

– Generellt har min forskning om cirkulär textilekonomi, som inkluderar publikationer om returlogistik, cirkulära affärsmodeller och så vidare, haft stort genomslag för att förbättra resurseffektiviteten i industriella värdekedjor, vilket är relevant för att utveckla lösningar mot en klimatpositiv ekonomi.

– Dessutom måste jag säga att min doktorandforskning om organisatorisk resiliens i försörjningskedjor har fått mer uppmärksamhet under den senaste tiden, mitt i coronapandemin som har utlöst globala försörjningsstörningar, ökande energipriser och ökande osäkerheter. En av mina artiklar, Antecedents of organisational resilience in economic crises – an empirical study of Swedish textile and clothing SMEs har citerats särskilt mycket (den har 300 citeringar i Google Scholar).

– Slutligen, projektet som jag nyligen avslutade för Världsbanksgruppens International Financial Corporation (IFC). Projektet handlade om hur cirkulär och hållbar innovation inom PPE-tillverkning, alltså tillverkning av skyddsmaterial som exempelvis munskydd, är av största vikt för att bekämpa klimatförändringar och plastpandemi i kölvattnet av coronapandemin.

Vad ser du fram emot just nu?

– Just nu väntar jag på några beslut om projekt, varav ett syftar till att skapa ett innovativt euroasiatiskt forskningsnätverk inom området spårbarhet för den hållbara textila försörjningskedjan. Faktum är att vi har nya projektförslag planerade inom alla de tre forskningsdomäner som vi arbetar inom i min forskargrupp. Ett annat centralt fokus ligger på att öka samarbetet med andra forskargrupper vid högskolan, framför allt inom textilteknologi. Jag ser också fram emot min nya roll som specialist i FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) i projektet Environmental, Social and Governance Traceability of Sustainable Value Chains in the Circular Economy.

Vad tycker du om att göra på fritiden?

– Då leker jag med mitt barn, jobbar ännu mer, och om det fortfarande finns tid över så tittar jag på något på Netflix och googlar på olika saker.

Läs mer

Rudrajeet Pals forskarprofil

Läs mer om forskningsområdet Textil och Mode

Läs mer om forskargruppen Styrning av textila värdekedjor 

Nyhet 2021: Ny rapport visar vägen för hållbar tillverkning av personlig skyddsutrustning

Nyhet 2020: Nytt projekt ska studera cirkulära kläder globalt