Signerar för stärkt kompetensförsörjning av sjuksköterskor

Högskolan och SÄS har ett långt och nära samarbete sedan tidigare. Nu ska samarbetet utvecklas och fördjupas.

– Vi har under lång tid haft ett väldigt bra samarbete med SÄS men vill stärka det ytterligare genom denna avsiktsförklaring. Genom den signalerar vi, både internt och externt, vikten av ett fördjupat samarbete, säger Mats Tinnsten, rektor vid Högskolan i Borås.

– Att akademi och sjukhus tillsammans utvecklar ett nytt arbetssätt för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och kliniskt basår är ett bra sätt för att ge en tryggare och säkrare introduktion till sjuksköterskeyrket, säger Boubou Hallberg, sjukhusdirektör på SÄS.

I avsiktsförklaringen sammanfattas samarbetet i fyra punkter. Det innebär bland annat att klyftan mellan att vara student under utbildning och första jobbet som nyexaminerad sjuksköterska ska minska, dessutom ska möjligheterna för livslångt lärande öka och förutsättningarna för att fler stannar kvar inom professionen ska bli bättre.

Mats Tinnsten fortsätter:

– Min förhoppning är att den redan höga kvaliteten på våra utbildningar ska utvecklas ytterligare något eller några snäpp, samt att vi tillsammans ska hitta formerna för att kunna öka antalet examinerade studenter på sikt, säger han.

Syftet med avsiktsförklaringen är också att den framtida kompetensförsörjningen av sjuksköterskor ska stärkas, både kvalitativt och kvantitativt. Samarbetet ska även leda till ett attraktivt lärandeklimat och god arbetsmiljö både för sjuksköterskestudenter och för medarbetare på sjukhuset.

Vad händer efter signeringen?

– Nu kommer ett arbete att påbörjas med syftet att tillsammans utveckla former för att stärka och förbättra studenternas VFU. Vi inleder det nya samarbetet med att utforma en projektplan och tillsätta arbetsgrupper. Första steget är att föra en dialog med medarbetarna inom området i våra respektive verksamheter, säger Päivi Riestola, akademichef, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.

– Målet är att nyexaminerade sjuksköterskor ska känna sig trygga och väl rustade när de kommer ut i yrkeslivet och att de stannar kvar i professionen, säger Maria Sahlin, utbildningschef SÄS.

Läs mer

SÄS och högskolan jobbar för ett gemensamt uppdrag

Samverkan mellan sjukhus och högskola