FAQ från coronastormötet i februari

I vissa fall har flera frågor på samma tema slagits samman till en. Notera att svaren är sammanfattade utifrån de större diskussioner som pågick under stormötet.

Du hittar frågorna och svaren under respektive kategori.

Tentamen

Studier utomlands

VFU

Teknik

Undervisning

Framtiden

Zoom-övervakad tentamen

Plagiat

Tips