De är vinnare av SydVästenpriset 2021

I år har hela 34 nomineringar kommit in till SydVästenpriset, vilket är rekord, och nu har juryn kommit fram till att prissumman 50 000 kronor ska delas mellan två vinnare.

Grattis till vinsten! Hur uppnår man ett hållbart ledarskap?

Malin Ragnmark Ek, verksamhetschef vid Sahlgrenska universitetssjukhuset:

– Att kunna göra ett bra jobb som chef underlättas av att jag har fantastiskt kunniga, engagerade och dedikerade medarbetare som sporrar mig, stöttar mig och ger mig energi. Jag har dessutom ett gott stöd från supportfunktioner inom HR och ekonomi. För att kunna stå för ett hållbart ledarskap behövs uthållighet, envishet, innovationsförmåga och ödmjukhet samt ett nätverk där vi chefer inom verksamheten kommunicerar, stöttar och lyfter varandra. Ett hållbart ledarskap för mig innebär att det ska vara roligt att gå till jobbet!

Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef för Kommunal hälso- och sjukvård, Tjörns kommun:

– Mitt bästa tips är att vara en glad, närvarande ledare som ser alla medarbetare men även en som kan fatta beslut, både svåra och enkla. Det är också viktigt att involvera medarbetarna i arbetet och stå kvar och reda ut när det uppkommer olika situationer.

 

Vinnare och motivering

Malin Ragnmark Ek, verksamhetschef vid Sahlgrenska universitetssjukhuset

”För ett modernt ledarskap som visar flexibilitet, solidaritet och innovation. För att hon är en förändringsledare som driver verksamheten framåt, till exempel genom framtagande av digitala verktyg för att kommunicera med patienter för en hållbar, hälsosam arbetsmiljö där öppna diskussioner bidrar till samarbete och en vilja framåt och närmare varandra.”

Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef Kommunal hälso- och sjukvård, Tjörns kommun

”För att hon drivit på den digitala utvecklingen inom Tjörns kommun. För att hon varit en bärare av ledningssystem och utvecklat en modell för risk- och sårbarhetsanalys. För hennes arbete på flera nivåer som inneburit såväl ett nära chefskap som ett kommunövergripande ansvar.”

Prisutdelning i oktober

Med det årliga priset vill Högskolan i Borås och Centrum för välfärdsstudier (CVS) premiera chefer inom välfärdsområdet som medvetet och engagerat har utvecklat ett hållbart, kvalitativt och strategiskt ledarskap. Det finansieras av Västra Götalandsregionen och består förutom av prissumman också av ett diplom.

Utdelningen äger rum den 14 oktober kl. 10.00-12.00 vid Högskolan i Borås.

Läs mer

Om SydVästenpriset

Om Centrum för välfärdsstudier, CVS