Sydvästenpriset illustration

SydVästenpriset

SydVästenpriset 2022 går till Jenny Antonsson, vårdenhetschef inom NU-sjukvården, Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus, och Maria Bilinski, enhetschef på Borås stad.

Läs mer om vinnarna

Priset delas ut 16 november på Högskolan i Borås under lunchseminairet Ledning och omställning i kris.

Anmäl dig till prisutdelning och seminarium