Senarelagt startdatum för tjänsteplanering i Retendo

Planen var att all tjänsteplanering inför 2022 skulle ske i Retendo. Anledningen till att detta inte längre är möjligt är att andra pågående högskoleövergripande projekt påverkar arbetet.

– I det här projektet arbetar vi för att implementera ett nytt system, och även om vårt fokus inte är på hur, eller av vem, Retendo ska användas så påverkar detta införandet. För att gå vidare behöver vi få tydligare svar på frågor kring vem/vilka funktioner/personer som ska tjänsteplanera i Retendo och hur de vill använda Retendo utifrån ett tillitsbaserat arbetssätt. Arbetet med projekten kring ny chefsstruktur och tillitsbaserat arbetssätt behöver därmed komma längre innan själva införandet kan ske, förklarar prorektor Kim Bolton, projektledare för införandet av Retendo.

Det nya startdatumet för tjänsteplanering i Retendo kommer att beslutats av styrgruppen efter vidare diskussioner med nya prefekter och proprefekter samt de kollegiala funktionerna (såsom programansvariga).

Fakta: Retendo är ett verktyg för att planera och följa upp lärare och forskares arbete. Tjänsteplanering i sig är en process som utförs av chefer. Det nya systemet Retendo används av 18 andra lärosäten.

Läs mer

Läs tidigare anställdnyheten "Retendo: En statusuppdatering" (mars 2021)