Ett steg närmare rektors strategiska medel

De åtta ansökningarna, som bedömts vara inom ramen för finansiering av de strategiska utvecklingsmedel för högskolans utbildnings- och forskningsstrategier som rektor årligen har till sitt förfogande, har förts samman till fem projekt. Nu ska de alla skicka in en fullständig ansökan.

De åtta ansökningarna som gått vidare är indelade i fem projekt:

  1. ”Tillit och kollegialitet (A2)” och ”Tillit och kollegialitet (VS)”
  2. ”Digitalt labb”
  3. ”Digital patientsimulering för träning i att hantera akuta situationer inom akutsjukvård” och ”Virtuella miljöer för lärande”
  4. ”Internationalisering på hemmaplan”
  5. ”Education has to be a risky business – miljöer för lärande” och ”Lärandemiljöer för ansvarstagande, självständiga och reflekterande studenter”

– Det var glädjande att se det stora engagemanget i ansökningarna i årets utlysning. De ansökningar vi nu går vidare med anser vi ha goda möjligheter att uppfylla alla kriterier. Förutom att vara nyskapande, i linje med minst en av strategierna och kopplade till högskolans vision och mål, så görs de också utanför den ordinarie verksamheten. De har även potential att skalas upp till fler av högskolans akademiska miljöer, säger prorektor Kim Bolton.  

Fakta

De kriterier som projekten ska uppfylla är:

  • I linje med minst en av strategierna och kopplat till högskolans mål och vision
  • Nyskapande
  • Uppskalningsbart inom högskolan
  • Utvecklande (ej ordinarie verksamhet)

Läs mer

Läs anställdnyheten i samband med utlysningen av årets strategiska medel.

Mer information om högskolans vision, mål och strategier.