Välfärdsbiblioteket lyfts upp på nationell lista

Närbild av en arm med en gps-klocka på en persons arm.

Fröet till Välfärdsbibblan föddes ungefär samtidigt som en idé hos forskare vid Högskolan i Borås och verksamhetsutvecklare vid Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad. De såg hur utlåning av välfärdsteknik hade potential att skapa trygghet och självständighet hos äldre och människor med funktionsnedsättningar. Äldre personer skulle kunna klara sig längre på egen hand och samhällets stödinsatser skulle kunna senareläggas.

Den tekniska utvecklingen går som bekant rasande fort, men många som skulle kunna ha nytta av tekniken står utanför. Det kan bero på osäkerhet, okunskap kring vad som finns och hur det skulle kunna vara till nytta för en själv eller ekonomiska begränsningar.

– Användningen av ny teknik bromsas av att det saknas erfarenheter från hur bra eller användbar en produkt eller tjänst är, men det enda sättet att få dessa erfarenheter är att de facto pröva, säger Leif Sandsjö, docent i ergonomi/människa-tekniksystem, som forskar om välfärdsteknik och digitalisering i vården.

Tillsammans med Jonas Söderholm, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap som forskar om sakbibliotek, formulerade han en ansökan om ett pilotprojekt tillsammans med Borås Stad och samverkansplattformen AllAgeHub.

Uppskattat bland seniorer

Det ledde till utvecklingen av Välfärdsbibblan på Träffpunkt Simonsland i Borås, där besökarna kunde låna hem exempelvis smarta lampor, robotdammsugare, GPS-klocka, aktivitetsarmband, nyckelfinnare samt olika smarta-hem-lösningar som fjärrstyrda vägguttag. Välfärdsbibblan finns nu på Mötesplats Centrum och via mötesplatsernas bussar som gör det möjligt att möta seniorer på ett smittsäkert sätt utomhus på olika platser i staden. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har utsett Borås Stad till en av tio modellkommuner i Sverige, som ska dela med sig av erfarenheter och kunskaper till andra kommuner om hur välfärdsteknik kan användas och utvecklas inom äldreomsorgen. Välfärdsbibblan är ett av initiativen inom satsningen för digital inkludering som 2019 utsågs till det bästa digitaliseringsinitiativet i människans tjänst av det regionala digitaliseringsrådet inom Västra Götaland.

– Välfärdsbiblioteket har varit väldigt uppskattat bland våra seniorer och vi är glada för det fina samarbetet med högskolan och AllAgeHub i utvecklingen av detta. Nu ser vi fram emot att bygga vidare och låta fler få upptäcka och testa välfärdsteknik, säger Madelene Alfinsson, verksamhetsutvecklare för välfärdsteknik på Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad.

Ett sätt att nå nya målgrupper

Forskarna har i huvudsak varit intresserade av två aspekter. Dels hur bibliotek kan tillämpas för att nå ut till en grupp användare som av olika skäl inte står i första ledet när ny teknik kommer på marknaden, dels hur väl kunskapen och/eller tillämpningen av ny teknik kan bidra till att äldre och personer med funktionsnedsättning kan klara sig på egen hand.

På grund av pandemin har Välfärdsbiblioteket inte kunnat testas i så stor skala, men Jonas Söderholm nämner ett exempel som har fungerat bra.

– En automatiskt aktiverad belysning som tänds när man rör sig från sovrum till badrum har varit uppskattad. Den är ett bra exempel eftersom den är enkel att installera, den är relativt billig att köpa och den kan skapa både trygghet och minska risken för fall. De låntagare som vi har pratat med har upptäckt tekniken genom att låna den på biblioteket och har blivit positivt överraskade. Nu har de produkterna i åtanke för framtida behov.

Nu siktar de mot att vidareutveckla Välfärdsbibblan både inom Borås och andra kommuner inom ramen för AllAgeHub-projektet.

Vad tänker ni om att ert projekt lyfts fram på IVA:s 100-lista?

– Det är naturligtvis jättekul! Det ger oss motivation och bättre förutsättningar att fortsätta utveckla konceptet. Förutom att det är roligt att samverka tvärvetenskapligt så är det speciellt roligt att Borås Stad har varit så positiva och drivande i att få detta att hända, säger Leif Sandsjö.

Om 100-listan

De 51 forskningsprojekten på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademins, IVA, 100-lista 2021 är utvalda för att skapa värde för företag eller samhälle i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling.

100-listan tas fram av IVA- projektet Research2Business, R2B, som verkar för att Sverige ska vara ledande på att omvandla akademisk forskning, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. IVAs 100-lista lanserades i samband med IVAs 100-årsjubileum 2019, därav namnet. Projektet drivs i samarbete med Vinnova, PRV, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, KK-stiftelsen, Almi och Sveriges högskolor och universitet.

Läs mer om IVA:s 100-lista 2021

Läs mer

Projektets sida: Välfärdsbibblan – Kan introduktionen av välfärdsteknik till stöd för äldre och personer med funktionsvariation underlättas av en biblioteksfunktion?

Jonas Söderholms forskarprofilsida

Leif Sandsjös forskarprofilsida

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Låna prylar på bibblan – Jonas Söderlund berättar om sakbibliotek