Sektionen för arbetsliv och välfärd ska prova nytt system

Sektionschef Claes Lennartsson förklarar vad det innebär:

 – Det innebär i praktiken att vi under en period jobbar i både TFU och Retendo, men det gäller i första hand studierektorerna. Möjligen kommer även några lärare (programansvariga, kursansvariga) att tillfrågas om att delta på något sätt, för att vi ska få en så realistisk bild som möjligt av vad det innebär att använda Retendo, och prova oss fram till HUR vi vill och kan använda systemets olika funktioner.

Hur länge håller det på?

– Tidsramarna för pilotarbetet är ganska snäva givet att vi ska planera skarpt i Retendo för kalenderåret 2022. Exakt vad det innebär kan jag tyvärr inte svara på, men jag antar att vi har vårterminen på oss för att testa, möjligen även en kort period efter semestern.

Varför vill ni vara med i piloten?

– Det är jätteviktigt att vi inom A2 är med i arbetet för att utprova det nya tjänsteplaneringsverktyget. På det viset kan vi vara med från början och lära, och samtidigt får vi då också viss möjlighet att påverka systemanpassningar genom högskolans dialog med företaget.

Vad är förhoppningarna?

– Förhoppningarna är att vi genom byte till Retendo får ett system som är enkelt att använda, kan vara ett stöd i arbetet med att utveckla en mindre detaljerad och mer tillitsbaserad tjänsteplanering och organisation, samt bättre stödjer verksamheten genom utvecklade uppföljningsmöjligheter.

Läs mer

Retendo: En statusuppdatering

Retendo – tjänsteplanering i nytt system