Juicerester ska bli biologiskt nedbrytbara filter och membran av svampfibrer

Forskning vid högskolan har tidigare visat att svamp kan användas för att förädla restavfall till allt från mat till sytråd och läderliknande material. Nu ska forskarna undersöka svampens potential i filter och membran, som används till olika typer av filtrering. Akram Zamani, docent inom industriell bioteknik vid Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad, leder det nya forskningsprojektet som bland annat finansieras av Vinnova.

– Olika typer av filter tillverkas ofta av plast eller petroleumbaserade material som inte kan brytas ner. Genom att istället tillverka produkterna av svampfibrer blir de biologiskt nedbrytbara och mycket mer miljövänliga. Vi har sett att polymerer från svamp har goda egenskaper och att de kan likna de ohållbara material som används idag, berättar Akram Zamani.

Filter och membran av svamp ska fungera som de filterprodukter som finns idag. Luft eller vattenmolekyler kan passera igenom – men smuts, luftförorenande partiklar eller virus silas bort och fastnar i filtret.

Svampens naturliga egenskaper passar ändamålet

En tidigare upptäckt som har gjorts är att fibrer av svamp har naturliga egenskaper som är extra bra för till exempel användning i filter och textila sjukvårdsmaterial.

– Filter, andningsmasker och vattenrenande membran av svamp har flera fördelar. Svampfibrer har naturligt antibakteriella egenskaper, och det kan vara viktigt i exempelvis ansiktsmasker. Det gör att materialet är väldigt användbart, berättar Akram Zamani.

Grundar sig i tidigare forskning och samtida behov

Akram Zamani har tidigare drivit och varit del av flera forskningsprojekt inom forskningsområdet Resursåtervinning. Från dessa projekt har hon och kollegorna fått inspiration till att vidare utforska svampfibrernas potentiella användningsområden.

– Vi har sett svampens potential, och idéerna till nya användningsområden grundar sig dels i vår pågående forskning om svamptextilier, tillsammans med forskningsresultat som vi ser över hela världen just nu. Att skapa nya hållbara material är sådant som vi behöver jobba för att lösa så snart som möjligt, och här kan svamp ha stor betydelse, säger hon.

Samtidens behov av att tillverka produkter av mer hållbara material är en av anledningarna till att forskningen är så viktig. Cirkularitet och processer för att bättre ta vara på restavfall och biprodukter är en annan.

– Svampen odlas på avfall från bland annat juiceindustrin, där vi tar vara på resterna från juicetillverkningen, så det är väldigt klimatsmart. Det är viktigt att se avfall och biprodukter som resurser som vi kan återanvända.

Om projektet Återanvändning av matavfall för att konstruera svampmembran och filter för vatten- och luftrening

Budget för projektet uppgår i 6,3 miljoner kronor. Projektet finansieras bland annat av Vinnova (4 miljoner kronor), men också av Högskolan i Borås, samt företagen:

  • PANGAIA Materials Science Ltd (Storbritannien)
  • Ragn-Sells Denmark A/S (Danmark)
  • OrganoClick AB (Sverige)
  • Herrljunga Cider AB (Sverige)
  • Biolaffort och Institut Pascal (Frankrike)

Läs mer

Läs mer om forskningsprojektet på projektsidan

Läs mer om Akram Zamani

Läs mer om forskning inom Resursåtervinning

Forskning inom Resursåtervinning bedrivs vid Swedish Centre for Resource Recovery