Återanvändning av matavfall för att konstruera svampmembran och filter för vatten- och luftrening

Återanvändning av matavfall för att konstruera svampmembran och filter för vatten- och luftrening

Filter och membran är halvgenomsläppliga barriärer, som ofta produceras från fossilbaserade polymerer och används för luft- och vattenrening. Membranfiltreringsanläggningar drabbas av omfattande membranbeläggningar, vilket kräver frekvent membranbyte. Detta medför en stor mängd plastavfall. Å andra sidan, har coronapandemin lett till en dramatisk ökning engångsmasker och flera miljarder masker slängs varje dag. Miljövänliga alternativ krävs för att ersätta de fossilbaserade membranen och filtren. Detta projekt syftar till att introducera en ny generation hållbara membran och filter tillverkade av trådbildande svampar som odlas på matavfall. Bearbetning av frukt och grönsaker resulterar i generering av flera miljoner ton rester varje år. Projektet kommer att använda detta avfall för odling av svampar för att erhålla svampmikrofibrer. Svampfibrer tillsammans med cellulosahalten av matavfallet kommer att användas för utveckling av porösa filter och membran.

Vi siktar på att implementera produktionsprocessen till den befintliga infrastrukturen i textil- och pappersindustrin för att påskynda upptagandet av svampmembran och filter i samhället. Membrans förmåga att rengöra ett utmanande avloppsvatten (som innehåller färgämnen, kemikalier som används vid färgning och efterbehandling av textilier och mikroplast) och för vinförklaring kommer att undersökas. Filtrens potential att användas i ansiktsmasker kommer också att utvärderas. På lång sikt kommer resultatet av projektet att bidra till utveckling av cirkulär bioekonomi genom resurseffektiva processer, som omvandlar matavfall till membran och filter.